Plus minus
Strona domowa Ireny i Zbigniewa Kuleszów
Serdecznie witamy na domowych, prywatnych serwerach
Dzisiaj jest: 2022-01-20  Aktualizacja strony dnia: 2020-10-24
Jezyki
Rocznica 18 lat pracy serwerów i strony zjk.pl :-) (od 2002)
18 lat na systemie FreeBSD / 18 years on the FreeBSD system
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!
Powitanie Irena Zbigniew Elektronika Studenci Serwer Sieradz Kolejka Pobierz Linki Info CMS Blog Dla_Róży Mail Zbyszek
Zbigniew Kulesza

Elektronik, programista,


pracownik naukowo-dydaktyczny, wykładowca, 


psycholog


Tel. kontaktowy
: _________

e-mail
: zjk7@wp.pl
Plus minus

Dydaktyka - informacje dla studentów - patrz tutaj

Elektronik. Do wynajęcia ;-)
O ile projekt ciekawy i płaca godna ;-)

Konkrety


Czyli co mogę projektować dla Państwa?

Strony WWW - projekty, uruchomienie
(html, Wordpress, Joomla, e107, php-fusion, Drupal, phpBB3, inne)
Hosting - udostępnianie stron na prywatnych serwerach w celach charytatywnych i niedochodowych, wieloletnia praca z FreeBSD Usługi sieciowe (główie bezpieczeństwo) - dla celów niedochodowych
(modsecurity, suricata, ossec, prelude, zabbix)
Opieka nad stronami WWW
ASIC Mikroprocesory, mikrokontrolery (ARM 7/9/11/Cortex M/A, AVR, 51, inne) FPGA (Xilinx) Komputery i sterowniki przemysłowe PLC
Cyfrowe systemy Język C, asemblery (ARM, Thumb/Thumb2) HDL (VHDL, Verilog, ABEL) SCADA (iFIX)
Analogowe układy (filtry, zasilacze), projektowanie, symulacja, uruchamianie, dobra znajomość Spice-a Systemy wbudowane np. RTOS (FreeRTOS)  Obwody drukowane Sieci przemysłowe

Nie wszystko powyżej umiem równie dobrze, człowiek uczy się i doskonali całe życie...

Co czasami organizuję:
- zajęcia wyjazdowe dla studentow np. do Partnertech Sieradz (lata jeśli dobrze pamiętam 2004-2011)
- Specjalistyczne szkolenia pracowników w zakresie elektroniki i informatyki przemysłowej w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ w roku 2011 - relacja tutaj)
- Certyfikaty dla Zbigniewa Kuleszy w roku 2011 - informacje tutaj)
- seminaria i spotkania (seminarium MyData i Scanditron 01.06.2011r. - relacja tutaj)
- szkolenia i certyfikaty we współpracy z Akademią Astor Ge Fanuc oraz firmą Vix Scada iFix (2010-2013): relacja z 6 listopada 2013 roku VIX
tutaj , natomiast relacja z 13 listopada 2013 Astor tutaj


Przykładowe wykonane przeze mnie (lub przy współudziale) projekty:

ASIC
Układ elektroniczny do pomiaru właściwości termicznych obudów.
Projekt w ramach grantu badawczego.
Wykonałem: całą cyfrową część sterującą i pomiarową (opis w VHDL).
Patrz tutaj ilustracje
System pomiarowy (szybka wielokanałowa kata pomiarowa).
Projekt mieszany: analogowo cyfrowy.
Wykonałem samodzielnie: projekt główny analogowo-cyfrowy oraz oprogramowanie VHDL w Xilinx.
Patrz tutaj ilustracje

Ciekawostka - aktualnie wykonuję projekt regulowanej rezystancji termicznej z wykorzystaniem modułów Peltiera
System monitoringu i wizualizacja SCADA przemysłowej oczyszczalni ścieków.
Wykonałem samodzielnie: system zbierania danych (Advantech) + program wizualizacji.
Wieloletnia praca w ramach projektu systemu do diagnostyki dużych maszyn wirnikowych (z wykorzystaniem pomiaru wibracji - turbogeneratory w elektrowni) - współpraca w ramach dwóch projektów badawczych KBN. Projekty mikroprocesorowe i oparte na mikrokontrolerach:
AVR, ARM m.in. we współpracy z firmą Bombardier (dawny ZWUS Katowice).
Oprogramowanie do systemu bezpieczeństwa metra w Pradze (linia A) dla komputerów przemysłowych PEP i systemu operacyjnego OS2.
Wykonałem: niskopoziomową część programu (m.in. komunikacja).
Układ pomiaru femtopojemności dla scalonego czujnika przyśpieszenia typu MEMS (mikromaszynowego) - pomoc w przygotowaniu systemu pomiarowego na użytek pracy doktorskiej K. Szaniawskiego.
Współprojekt i współwykonanie systemu pomiarowego do pojemnościowego czujnika przyśpieszenia MEMS o wartościach pojemności rzędu dziesiątek femtofaradów.
Układ cyfrowych filtrów aktywnych w FPGA Xilinx dla systemu diagnostyki dużych maszyn wirnikowych z wykorzystaniem pomiaru wibracji - pomoc w przygotowaniu biblioteki filtrów na użytek pracy doktorskiej P. Pietrzaka. Badania termograficzne (jako kierownik Pracowni Termografii Komputerowej DMCS - od 1998roku) wielu obiektów, budynków, maszyn i urządzeń. Aktualnie także współpraca z lekarzami (rany oparzeniowe).
Karta HDLC w standardzie PC-104 do komputera przemysłowego.
Karta posiada 8 kanałów komunikacji zgodnych z HDLC, możliwa jest praca w kilku podtrybach.
Projekty aparatury medycznej:
nowoczesny aparat do badań metodą Holtera.
Badania EMC (jako opiekun pracowni EMC i kaltki Faradaya DMCS) kilku obiektów i urządzeń.
System pomiarowy dla stanowiska z modułami Peltiera (AVR)
- parametry i opis działania systemu patrz
- instrukcja obsługi patrz
- badania wstępne patrz 
Zastosowania procesorów wielordzeniowych Texas ARM+DSP (SoC DM3730 DaVinci). Własna dystrybucja Linux/Ubuntu (przeznaczona dla DevKit8500 z SoC DaVinci DM3730) oraz prosty system operacyjny ZKOS (zasadniczo dla 8-bit np. AVR).

Inne
projekty, pozostała aktywność:

Domowa serwerownia i hosting stron internetowych (od 2002 roku):
aktualnie współpraca z kilkoma podmiotami w tym czasopismem Kurier Galicyjski, Wołanie z Wołynia
Znajomość oprogramowania typu:
* CMS (Drupal, e107, Joomla) i podobnymi (księgi gości itp.), galerie obrazów
* poczta elektronicza (Sendmail - na poziomie 100 użytkowników - skrzynek) z filtracją spamu i różnego typu milterami, także programy klienckie (np. Squirrelmail)
* oprogramowanie monitorujące serwer: Lire, Analog, Webalizer, itp.
Aktywne użytkowanie systemu operacyjnego FreeBSD od roku ok. 2001 (wersje 4.2-4.3) do współczesnych.
Bardzo dobra znajmość systemu FreeBSD - wieloletnie użytkowanie kolejnych wydań łącznie z wersją bieżącą.
Dydaktyka - patrz tutaj
Opieka nad pracami magisterskimi (ponad 170 obronionych) - w tym wielu wyróżnionych, nagrodzonych na wystawach krajowych i międzynarodowych
Kilkanaście nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków itp.
Uzyskanie odznaczenia, nagrody i wyróżnienia (tylko lata 2001-2004 [*] ), (uzyskane zespołowo):
* Złoty medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines", na V China International Invention Exhibition, Shanghai, China
* Złoty medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines", na Seoul International Invention Fair, Seul, Korea
* Złoty medal WIPO (World Intellectual Property Organization), Genewa i Gdańsk za "Vibration-based distributed-data acquisition diagnostic system for large rotation machines", wręczony przez  prof. Michała Kleibera na XI Giełdzie Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku, Warszawa
* Statuetka Łódzka Eureka przyznana na IV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
* Srebrny medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines", na V GENIUS EUROPE International Exhibitions of Inventions, Works of Fine and Applied Arts. Budapest, Hungary
* Brązowy medal za "Expert decision system for condition monitoring of large rotating machines" na 32e Salon International des Inventions des Techniques et Produits Nouveaux, Genewa
* List gratulacyjny Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Stanisława
Olasa za zdobycie srebrnego medalu na 52 Światowej Wystawie Innowacji, Badań
Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli
* Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera za System akwizycji danych dla diagnostyki wibracyjnej dużych maszyn wirnikowych na XI Giełdzie Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku
* Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera dla Politechniki Łódzkiej za szczególny wkład w popularyzację polskiej wynalazczości za granicą. XI Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2003 roku "System do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych",
* Wyróżnienie artykułu "Mikromaszynowe czujniki drgań w nadzorze stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych" na XV Międzynarodowym Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Hajnówka

Wykaz projektów badawczych - grantów (tylko lata 2001-2004 [*]):
* Projekt badawczy KBN nr 8 T11B 037 18:  Zastosowania układów reprogramowalnych w przemyśle (kierownik),
* Projekt badawczy KBN nr 8 T11B 021 19:  Zintegrowane metody projektowania mikrosystemów krzemowych i ich zastosowanie do opracowania mikrosystemu do monitoringu wibracji dużych maszyn wirnikowych (wykonawca)
* Projekt badawczy KBN „Systemy monitoringu i predykcji awarii dużych maszyn wirnikowych” (drugi wykonawca)
* Projekt badawczy KBN „Bezpieczeństwo żywych organizmów a promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie wysokich częstotliwości” (projekt złożony do akceptacji)
* Badania własne: „Nieinwazyjne metody pomiarów i wstęp do automatycznej generacji termicznych modeli elementów elektronicznych” (kierownik)
* Badania własne: „Obróbka i magazynowanie zdjęć termograficznych” (kierownik)
* Badania własne: „Poprawianie dokładności pomiarów termowizyjnych” (kierownik)
* Badania własne: „Thermo Center - program do obróbki i analizy zdjęć termograficznych” (wykonawca)
Nauka: kilkadziesiąt publikacji w tym dwie z listy filadelfijskiej
[*]Uwaga - aktualizację publikacji, projektów i prac badawczych, nagród i wyróżnień wysyłam na życzenie


O mnie

Urodziłem się w sierpniu 1967 r. w Sieradzu. Oprócz zainteresowań zawodowych - także interesuje mnie działalność charytatywna, społeczna, kulturalna (konkrety na życzenie). Aktualnie zamieszkały w Sieradzu.

Doświadczenie zawodowe

 

1997–2012 Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Asystent, wykładowca (od 2006), starszy wykładowca (od 2011)

Do moich głównych zadań należy m.in. praca naukowo-dydaktyczna, uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, prowadzenie wielu specjalistycznych zajęć i laboratoriów, opieka nad kilkunastoma pracami dyplomowymi.

Osiągnięcia (patrz Załącznik 1 - wysyłany na życzenie):

-          współudział w tworzeniu i wprowadzeniu nowego programu studiów na specjalnościach,

-          przygotowanie programu, prowadzenie zajęć i kierowanie kilkoma unikalnymi w skali skraju przedmiotami (m.in. "Język VHDL", "Modelowanie i synteza cyfrowych układów scalonych", "Komputery i sterowniki przemysłowe"),

-          opiekun grupy studenckiej, współopiekun około 20 obronionych prac dyplomowych (w tym nagrodzonych w konkursach),

-          współudział w wielu projektach badawczych: nagrodzony szeregiem krajowych i międzynarodowych wyróżnień,

-          sprawowanie opieki nad specjalistycznymi laboratoriami (m.in. kierownik Pracowni Termografii Komputerowej, Laboratorium Pomiarów Elektromagnetycznych, Laboratorium Systemów Sterowania w Elektronice Przemysłowej),

-          współudział w przygotowaniu dokumentów do międzynarodowych projektów, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

1991–1992 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lublin

-          Ośrodek Poradnictwa Rodzin

Wykształcenie

1992-1997 Politechnika Łódzka

-          Studia dzienne magisterskie

-          Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki

-          Kierunek elektronika, moduł Elektroniczna Aparatura Medyczna

-          Uzyskany tytuł: magister inżynier

-          Ukończył studia z wyróżnieniem

1991-1992 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

-          Studia doktoranckie

-          Seminarium psychologii wychowawczej i rodziny

1986-1991 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

-          Studia dzienne magisterskie

-          Absolwent Wydziału Nauk Społecznych

-          Kierunek psychologia

-          Uzyskany tytuł: magister

-          Tematyka dyplomowania na Seminarium psychologii wychowawczej i rodziny

-          Ukończył studia z wyróżnieniem

1984-1986 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

Krótka aplikacja

-          Aktualnie pracownik uczelni technicznej: naukowo-dydaktyczny.

-          Dobra lub bardzo dobra umiejętność projektowania analogowych i cyfrowych obwodów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów przemysłowych.

-          Znajomość wielu języków programowania (C, asemblery) i oraz języków opisu sprzętu (HDL, VHDL, Verilog), procesory, mikroprocesory, mikrokontrolery (8-32bit, w tym ARM, AVR inne), również znajomość systemów wbudowanych, mikrosystemów operacyjnych.

-          Doskonale: układy programowalne (FPGA - Xilinx).

-          Także PLC, systemy Scada, sieci komputerowe i przemysłowe. Obwody analogowe - m.in. systemy akwizycji danych.

-          Doskonała znajomość systemów termografii i termowizji (Kierownik Pracowni Termografii Komputerowej).

-          Dobra znajomość zagadnień EMC (Kierownik Pracowni EMC).

-          Duże doświadczenie w formułowaniu, prowadzeniu i realizacji projektów badawczych, także uczestnictwo w Programach Ramowych UE.

Zainteresowania

Książki, majsterkowanie, komputery

Informacje dodatkowe

Prawo jazdy kat. B

Punktualność, zaangażowanie w wykonywaną pracę


Projekt ASIC - ilustracje
Projekt systemu pomiarowego - ilustracje

Wróć do strony głównej

Powrót na stronę główną - Informacje o stronie, prawa autorskie, legalność itd. tutaj
Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych, kontakt i zapytania itd. tutaj
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny zjk.pl: zjk7@wp.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach zjk.pl - kontakt z administratorem: webmaster@zjk.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2002-2020